Họ Mai Miền Nam

Nguồn Gốc Họ Mai Miền Nam

Họ Mai Là Dân Tộc Gì? Nguồn Gốc Dòng Họ Mai Bắt Nguồn Từ Đâu

Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một họ tên riêng để nhận biết nguồn gốc và họ hàng trong cùng 1 gia đình với nhau. Họ của một người chính là sự nhận dạng huyết thống và nguồn gốc tổ tiên của đứa trẻ. Với đất nước rất đa dân tộc như Việt […]

Nguồn gốc các chi họ Mai ở miền Nam Việt Nam

Đến cuối thế kỷ thứ 10, cực Nam của Đại Việt chỉ tới Đèo Ngang. Do các vùng địa đầu phía Bắc và phía Nam đều bị xâm lấn và quấy phá liên miên nên qua các cuộc chống giặc ngoại xâm hai đầu, bờ cõi nước Nam dần dần được mở rộng xuống phía […]

Họ Mai Miền Nam

Địa chỉ: 178 , Đường Trường Sa, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 0985918581 - Email: homaimiennam@gmail.com